SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI
Z REZERVACIJO KAKRŠNE KOLI STORITVE NA TEJ SPLETNI STRANI
SE STRINJATE S POGOJI REZERVACIJE (za branje se pomaknite
navzdol).

 1. Pogoji uporabe
  (1) Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani fitweek.eu / SYW – Tim Zevnik s.p.
  pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne
  strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno
  pregledate veljavne splošne pogoje oz. določbe o varovanju zasebnosti, saj so pravno
  zavezujoče. Fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. upravlja, nadzoruje in posodablja te spletne strani.
  Te spletne strani so namenjene mednarodni uporabi.
  (2) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne jamči za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh
  v vseh državah; prav tako ne jamči, da so vsi izdelki in storitve na voljo v vseh državah ali v
  vseh oblikah, pakiranjih in pod enakimi pogoji. Ko uporabniki dostopajo do teh strani in jih
  uporabljajo, morajo upoštevati pravno ureditev v svoji državi.
  (3) Vse informacije in podatki na naših spletnih straneh so zgolj informativne narave in niso
  namenjeni vzpostavljanju obvezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja,
  razen kadar je to izrecno navedeno (npr. pri objavi uradnih ponudb, prospektov).
 2. Omejitev odgovornosti
  (1) Čeprav fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. je in bo urejal spletne strani s potrebno skrbnostjo, da
  bi zagotovila točne informacije in ažurne podatke, ne prevzema nikakršne odgovornosti za
  njihovo točnost in celovitost. Pridržuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način
  spremeni vsebino teh spletni strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila. Vsi
  uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
  (2) Zato niti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je
  sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za
  kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z dostopom do, uporabo in/ali
  nezmožnostjo uporabe informacij na teh spletnih straneh, in/ali za kakršnekoli napake ali
  pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Možno je, da se katerikoli uporabnik naših spletnih strani
  odzove z različnimi informacijami. fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. v zvezi z njimi ne prevzema
  nikakršne odgovornosti.
 3. Povezave do spletnih strani tretjih oseb
  Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi
  stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar fitweek.eu – Tim
  Zevnik s.p. ne pozna vsebine teh spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene
  odgovornosti za njihove informacije.
 4. Pravice intelektualne lastnine
  (1) Vse informacije in podobe na spletnih straneh fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. so v zakonsko
  dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.
  Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za

osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih
pravicah.
(2) Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij
s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja fitweek.eu –
Tim Zevnik s.p. prepovedano. Blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh,
so registrirane blagovne znamke fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. oz. ima fitweek.eu – Tim
Zevnik s.p. pravico do njihove uporabe.

 1. Varovanje zasebnosti
  (1) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij,
  ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani, in osebnih podatkov, ki ji jih posredujejo, v
  skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. V
  nadaljevanju vas bomo seznanili s sistemom zbiranja, shranjevanja, uporabe in širjenja
  osebnih podatkov.
  (2) Našo spletno stran lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba
  osebnih podatkov je potrebna le, če naročate izdelek ali storitev. Osebne podatke zbiramo le
  takrat, ko nam jih pošljete s prijavo, izpolnjenimi obrazci ali elektronsko pošto kot del
  naročila izdelkov ali storitev, zahtev ali povpraševanja po naročenih materialih in v podobnih
  situacijah, ko ste se odločili, da nam pošljete svoje podatke.
  (3) Poleg osebnih podatkov, ki nam jih posredujete vi, zbiramo še informacije prek
  piškotkov; te lahko zajemajo spletno stran, ki je bila povezava z našim spletiščem, spletne
  strani, ki jih obiskujete z našega spletišča, vaš IP-naslov in čas trajanja obiska na naši spletni
  strani. S temi informacijami bi morda lahko ugotovili vašo identiteto, vendar tega ne
  počnemo. Podatke, ki nam jih posredujete vi ali jih zberemo prek piškotkov, obdelujemo za
  naslednje namene: za statistične namene, a le tako, da ni možno ugotoviti vaše identitete; za
  ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnih strani; za dobavo izdelkov in storitev, ki
  ste jih naročili na naših spletnih straneh; v druge namene, ki ste jih zahtevali oz. ste se z njimi
  strinjali, razen če je z zakonom predpisano drugače.
  (4) Če vaše osebne podatke posredujemo zunanjim partnerjem zaradi dobave izdelkov ali
  storitev, ki ste jih naročili, ali v druge namene, ki ste jih odobrili in jih izvajamo s pomočjo
  pogodbenih partnerjev, zagotavljamo, da pogodbeni partnerji upoštevajo veljavne predpise za
  zavarovanje osebnih podatkov.
  (5) Vaši osebni podatki ostajajo v fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.. Hranimo jih na strežnikih, ki
  so v našem upravljanju. Vaših podatkov ne mi in ne naši partnerji v nobeni obliki ne bomo
  posredovali v uporabo tretjim osebam, razen če se boste s tem strinjali ali če bodo tako
  zahtevali pravosodni organi. Podatke računalniško shranimo ali računalniško obdelamo v
  Republiki Sloveniji in jih ne posredujemo v obdelovanje v tretje države.
 2. Piškotki
  (1) Piškotek je manjša datoteka, ki se namesti na vašo napravo med obiskom spletne strani in
  ki jo stran, ki je piškotek izdala, prepozna. Namen uporabe piškotkov je izboljšati delovanje
  spletne strani in uporabniške izkušnje pri ogledu spletnih strani. Nekateri piškotki, ki jih
  uporabljamo, so začasni, nekateri pa ostanejo shranjeni v vaši napravi določeno obdobje tudi,
  ko našo spletno stran zapustite. Z začasnimi piškotki merimo število obiskovalcev spletne
  strani, s shranjenimi pa hranimo kontaktne podatke za kasnejše obiske na naših spletnih

straneh, tako da vaša prijava naslednjič ni več potrebna. Uporabljamo tudi shranjene
piškotke, ki izvirajo z drugih spletnih mest: to so oglaševalski piškotki ter piškotki Google
Analytics, s katerimi ugotavljamo, kako se premikate po naših spletnih straneh, katere
vsebine vas zanimajo in kako dolgo je trajal vaš obisk naše spletne strani. Na podlagi tega
lahko prilagajamo in urejamo vsebino spletne strani potrebam obiskovalcem.
(2) Podatke, ki jih zberemo prek piškotkov, obdelujemo izključno za statistične namene, a le
tako, da ni možno ugotoviti vaše identitete, za ugotavljanje težav s strežnikom, urejanje
spletnih strani in obveščanje o izdelkih. Večina brskalnikov uporabo piškotkov samodejno
sprejme. Uporabo piškotkov pa lahko kadarkoli zavrnete.
(3) Če želite na svoji napravi piškotke zavrniti, lahko spremenite nastavitve brskalnika, ki ga
uporabljate. Več podatkov o zavrnitvi piškotkov lahko najdete tudi na spletni strani
Informacijskega pooblaščenca.

 1. Varnost
  (1) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki
  vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom.
  Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo
  tudi standardni požarni zid in zaščito gesla.
  (2) Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te
  podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem,
  spremembo ali uničenjem.
  (3) Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo,
  neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem,
  prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.
  SPLOŠNA PRAVILA ZA PROMOCIJE IN NAGRADNE IGRE
 2. Opredelitev pojmov
  (1) Organizator nagradne igre je Sail Your Way – Tim Zevnik s.p..
  (2) (2) Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.
  (3) Dobitnike nagrad določi funkcija računalniškega izbora naključno ali jih določi komisija
  organizatorja.
 3. Pravica sodelovanja v nagradni igri
  (1) Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije.
  (2) V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in
  njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z
  izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni
  igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je
  udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.
 4. Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja
nagradne igre.

 1. Elektronsko nagradno žrebanje
  (1) V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v
  nagradnem žrebanju sodeluje večkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča.
  (2) Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti ali
  preko drugega načina komunikacije.
 2. Obveznosti izžrebanca
  (1) Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.
  Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati svoje osebne
  podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko, najkasneje v dveh (2) dneh
  po prejemu obvestila o prejemu nagrade.
  (2) Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost dobitnika.
  Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi
  nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade
  ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej
  nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade
  niso prenosljive.
  (3) V kolikor organizator nagradne igre v roku treh delovnih dni od trenutka, ko dobitniku
  pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga ne prejme vseh potrebnih
  podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je
  tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in
  pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.
 3. Varstvo osebnih podatkov
  (1) Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od
  udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator
  sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere
  so bili pridobljeni.
  (2) Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s
  ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko
  kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri
  za namene neposrednega trženja.
  (3) Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni
  dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov
  uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje
  organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja
  in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema
  nagrade.
 4. Objava pravil nagradne igre
  (1) Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov soglašajo, da so s pravili seznanjeni in
  se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre.

(2) V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do
vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. Uvodne določbe
  (1) Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na opravljanje dejavnosti fitweek.eu – Tim Zevnik
  s.p., Moste 14D, 1218 Komenda (registracija v Republiki Sloveniji pod številko 9215077000
  dne 17. 1. 2022, davčna številka 18599923).
  (2) Sail Your Way – Tim Zevnik s.p. poziva vse uporabnike, da si v celoti preberejo splošne
  pogoje poslovanja. Kot uporabnik se štejejo vse osebe, ki kakorkoli koristijo storitve, ki jih
  ponuja fitweek.eu – Tim Zevnik s.p..
  (3) Splošni pogoji poslovanja fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. so sestavljeni v skladu z Zakonom
  o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE,
  126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), Zakonom o varstvu osebnih
  podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in Zakonu o
  elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl.
  US, 81/15 in 40/17).
 2. Postopek rezervacije
  (1) Uporabnik lahko opravi rezervacijo z oddajo rezervacije na spletni strani fitweek.eu – Tim
  Zevnik s.p. ali o nameravani rezervaciji obvesti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. s pomočjo
  elektronske pošte na elektronski naslov info@fitweek.eu .
  (2) Uporabnik, ki je opravil rezervacijo na način, določen v prejšnjem odstavku tega poglavja
  splošnih pogojev poslovanja, je glavna kontaktna oseba. Vsa komunikacija med fitweek.eu –
  Tim Zevnik s.p. in uporabnikom poteka preko glavne kontaktne osebe, ki je oddala
  rezervacijo.
  (3) Glavna kontaktna oseba je odgovorna za predajo vseh pridobljenih informacij s strani
  fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ostalim udeležencem (posadki, potnikom v kabini itd.), ki so
  soudeleženci na podlagi opravljene rezervacije iz prvega odstavka tega poglavja splošnih
  pogojev poslovanja.
  (4) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. bo glavni kontaktni osebi posredoval podatke o vseh
  razpoložljivih zmogljivostih in stroških. Potrditev rezervacije s strani fitweek.eu – Tim
  Zevnik s.p. bo opravljena v roku petih (5) delovnih dni od prejema rezervacije s strani glavne
  kontaktne osebe. Ob posredovanju podatkov glavni kontaktni osebi se glavna kontaktna
  oseba in vsi soudeleženci, katere je dolžna o rezervaciji obvestiti glavna kontaktna oseba,
  strinjajo, da:
   je glavna kontaktna oseba odgovorna za celotno rezervacijo,
   glavna kontaktna oseba potrjuje, da ima za rezervacijo prek spleta ali e-pošte
  pooblastila za delovanje v imenu posadke in da je vsak član prebral in se strinja z
  vsemi ustreznimi pogoji.
  Upoštevanje določb tega odstavka te točke so pogoj za rezervacijo pri fitweek.eu – Tim
  Zevnik s.p.

(5) V primeru, da se fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. in uporabnik ne dogovorita drugače, mora
biti glavna kontaktna oseba gost, skiper ali gostitelj na plovilui, ki ga je rezerviral. Vsi gostje,
vključno z glavno kontaktno osebo, morajo biti stari najmanj 18 let.
(6) Sail Your Way – Tim Zevnik s.p. si pridržuje pravico do preklica kakršne koli rezervacije
v roku 7 delovnih dni od trenutka zaključka rezervacije, če plovilo, izbrano v okviru te
rezervacije, iz kakršnega koli razloga ni na voljo.
(7) Sail Your Way – Tim Zevnik s.p. ne prevzema odgovornosti za vodenje rezervacije ali
posadke za vse transportne stroške (vključno s stroški letalskih prevoznikov), ki so nastali
glavni kontaktni osebi ali posadki v roku 7 delovnih dni od trenutka, ko glavna kontaktna
oseba rezervacije dokonča rezervacijo na spletnem mestu jadrnice ali preko e-pošte, kjer je
rezervacija preklicana v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja. fitweek.eu – Tim Zevnik
s.p. priporoča, da se rezervacije o prevozu opravijo šele 7 dni po potrditvi rezervacije.
(8) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne prevzema odgovornosti za stroške, povezane z napakami
v potrditvenem e-poštnem sporočilu, ki niso posledica fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. in o
katerih ni seznanjen najkasneje v petih (5) delovnih dneh od datuma pošiljanja potrditvenega
e-poštnega sporočila. fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. si pridržuje pravico popraviti vse očitne
napake v potrditvenem e-poštnem sporočilu in o tem obvestiti uporabnike.

 1. Postopek rezervacije kabine
  (1) Ob rezervaciji kabine se uporabnik strinja, da fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. samostojno
  poskrbi za dodelitev ustrezne kabine uporabniku.
  (2) Ob tem se fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. zavezuje poiskati za uporabnika najboljšo
  možnost. Ne glede na to, obstaja možnost, da določene osebe, ki so bile združene v
  posamezno kabino ali na posamezno plovilo, med seboj niso združljive. V primeru, da
  nastopijo takšne okoliščine, fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne more odgovarjati za nastalo
  situacijo in uporabnike poziva, da poiščejo skupen kompromis.
 2. Check-in prijava
  (1) Vsi gostje (uporabniki) se morajo prijaviti na spletu ali če prijava preko spleta ni mogoča,
  preko spletne povezave, ki je bila poslana uporabnikom.
  (2) Uporabniki, ki se ne bodo prijavili na način, določen v prejšnjem odstavku tega poglavja
  splošnih pogojev poslovanja, bodo morali ob prijavi na mestu plačati dodatno upravno takso
  v višini 50 EUR na osebo. fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne zagotavlja, da bo postopek prijave
  na mestu potekal enako hitro kot postopek prijave v prvem odstavku tega poglavja splošnih
  pogojev poslovanja.
  (3) Spletna prijava za rezervacijo plovila je na voljo najmanj štirinajst (14) dni pred
  načrtovanim datumom posameznega dogodka. Prav tako bo spletna prijava za kabinske in
  samostojne rezervacije na voljo najmanj štirinajst (14) dni pred načrtovanim datumom
  posameznega dogodka.
  (4) Ob prihodu uporabnika v njegovo osnovno marino, mora uporabnik predložiti naslednje
  zadeve:

 • identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list) in
 • (5) V primeru, da fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ugotovi, da se želi prijaviti oseba, ki ne
  izpolnjuje starostnih pogojev, določenih v teh splošnih pogojih poslovanja, lahko fitweek.eu –

Tim Zevnik s.p. takšni osebi prepreči prijavo. V tem primeru uporabnik ni upravičen do
povračila kakršnega koli vplačanega zneska. Ob tem fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. uporabniku
prav tako ne priznava nobenih dodatnih stroškov, ki so posledica kršitve starostnih pogojev.
(6) V primeru, da uporabnik želi na mestu za prijavo dodati dodatno osebo na seznam
posadke, mu fitweek.eu – Tim Zevnik s.p., v kolikor je to mogoče, omogoči dodajanje osebe
v obstoječo posadko. V tem primeru je fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. upravičen do prejema
plačila administrativnih stroškov v višini 50 EUR za vsako dodatno osebo. Zapisan
administrativni strošek velja tudi v primeru izbrisa osebe ali spremembe osebe iz seznama
posadke.

 1. Cenik
  (1) Cene, objavljene na spletni strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p., so informativne narave in
  se lahko kadarkoli spremenijo. fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. si pridržuje pravico kadarkoli
  spremeniti cene, ki so objavljene na spletni strani.
  (2) V primeru spremembe cen s strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. bo uporabnik o tem
  pravočasno obveščen. V primeru, da pride do spremembe cen ima uporabnik možnost
  soglašati s spremembo cene ali preklicati svojo rezervacijo. V primeru, da uporabnik prekliče
  svojo rezervacijo zaradi naknadne spremembe cen, se fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. zavezuje
  uporabniku povrniti celotno vplačilo.
  (3) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. lahko spremeni cene po opravljeni rezervaciji s strani
  uporabnika v naslednjih primerih:
   Zaradi sprememb stroškov goriva ali drugih virov energije, spremembe menjalnih
  tečajev, višine davkov ali pristojbin, ki jih uvedejo tretje osebe, vključno s turističnimi
  taksami ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih.
  (4) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. zagotavlja, da se cene zaradi tega v zadnjih petih (5) dnevih
  pred predvidenim odhodom ne bodo spremenile.
  (5) V primeru, da pride do povečanja cen zaradi primerov, ki niso opredeljeni v prejšnjem
  odstavku, razen povečanja cen, ki so predmet stroškov, povezanih z zavarovalnimi premijami
  in vsemi ostalimi dodatki, fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne bo spremenil svoje cene v kolikor
  je povečanje celotne cene uporabnikovih potovalnih aranžmajev manjše od 2%. fitweek.eu –
  Tim Zevnik s.p. bo spremenil svoje cene zgolj pri povečanju celotne cene uporabnikovih
  potovalnih aranžmajev za več kot 2%. V primeru povečanja za več kot 8% cene
  uporabnikovega potovalnega aranžmaja, ima uporabnik na voljo naslednje možnosti:
   V primeru, da je na voljo nadomesten termin, lahko uporabnik zamenja svoj termin,
  pri čemer bo fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. uporabniku vrnil morebitno razliko med
  ceno prvotnega potovalnega aranžmaja in nadomestim terminom.
   Uporabnik lahko svojo rezervacijo prekliče. V tem primeru bo fitweek.eu – Tim
  Zevnik s.p. uporabniku vrnil vsa že vplačana denarna sredstva.
  (6) V primeru preklicane rezervacije si fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.  pridržuje obračunati
  administrativne stroške za preklic rezervacije, ki pa ne smejo presegati 50 EUR.
  (7) Cene ne vključujejo pripadajočih stroškov hrane za skiperja ali gostitelja, vključenega v
  posamezen paket. Uporabniki morajo na lastne stroške zagotoviti skiperju in/ali gostitelju
  najmanj tri (3) obroke na dan. Ob tem morajo uporabniki zahtevane obroke zagotoviti ob
  razumnem času.

(8) Privzeto so vse cene na spletni strani in na raznih dokumentih (potrdila o rezervaciji,
predračuni, računi itd.) izražene v EUR.

 1. Plačila
  (1) Uporabnik izvede vsa plačila na račun fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.  po prejemu
  potrditvenega e-poštnega sporočila in potrditvenega računa.
  (2) Privzeta valuta plačila na računu je v € (EUR). Če se uporabnik odloči za plačilo s katero
  koli drugo valuto, prikazano na spletnem mestu fitweek.eu – Tim Zevnik s.p., ali prek
  prilagojene ponudbe, se lahko navedena cena spremeni glede na nihanja menjalnih tečajev,
  vključno z notranjim tečajem, ki ga fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.  lahko vključi v vse
  prihodnje plačilne transakcije.
  (3) Načrt plačila morebitnih obrokov se lahko razlikuje glede na dogodek in destinacijo, ki je
  bila rezervirana s strani uporabnika. fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. bo obvestil uporabnika pred
  izdajo potrditvenega računa o dejanskem plačilnem načrtu posamezne rezervacije
  uporabnika.
  (4) Za večino dogodkov in destinacij je načrt plačil naslednji:

 • 10% celotnih stroškov rezervacije, ki se štejejo kot nevračljiva varščina, razen v primeru
  višje sile, mora uporabnik plačati nemudoma ob opravljeni rezervaciji
 • 40% celotnih stroškov rezervacije, mora uporabnik plačati najkasneje v roku 15 dni od
  dneva rezervacije, v primeru, da je do dogodka več kot 84 dni,
 • 50% celotnih stroškov rezervacije, mora uporabnik plačati najkasneje v roku 15 dni od
  dneva rezervacije, v primeru, da je do dogodka manj kot 84 dni,
 • razliko do 100% celotnih stroškov rezervacije, mora uporabnik plačati najkasneje 30 dni od
  datuma dogodka,
 • za rezervacije, ki so bile opravljene v roku 90 do 60 dni pred datumom dogodka, mora
  uporabnik ob rezervaciji plačati 40% celotnih stroškov rezervacije,
 • za rezervacije, ki so bile opravljene v roku 60 do 30 dni pred datumom dogodka, mora
  uporabnik ob rezervaciji plačati 60% celotnih stroškov rezervacije,
 • za rezervacije, ki so bile opravljene manj ko 30 dni pred datumom dogodka, mora
  uporabnik ob rezervaciji plačati 100% celotnih stroškov rezervacije.
  (5) V primeru neplačila posameznega obroka do dneva zapadlosti si fitweek.eu – Tim Zevnik
  s.p. pridržuje pravico do preklica opravljene rezervacije in zadržanja vseh že vplačanih delov
  rezervacije.
  (6) V primeru, da nastopijo okoliščine, ki uporabniku onemogočajo izpolnitev svoje
  obveznosti plačila posameznih obrokov do fitweek.eu – Tim Zevnik s.p., fitweek.eu – Tim
  Zevnik s.p. poziva uporabnika, da ga o tem nemudoma obvesti.
  (7) Izjemoma, v primeru iz prejšnjega odstavka te točke splošnih pogojev poslovanja,
  fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. lahko ponudi podaljšanje roka za plačila.
  (8) Plačila morajo biti nakazana iz tekočega računa glavne kontaktne osebe. V primeru, da je
  bilo plačilo nakazano iz drugega tekočega računa, si fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. pridržuje

pravico od glavne kontaktne osebe pridobiti pisno pooblastilo lastnika tekočega računa, s
katerega je bilo nakazano plačilo.

 1. Politike odpovedi in variacije
  (1) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. pripravlja informacije o posamezni rezervaciji vnaprej. Ob
  tem obstaja možnost, da pride naknadno do manjših sprememb že potrjene rezervacije (na
  primer: zamenjava skiperja, zamenjava DJ-a, manjše spremembe poti zaradi vremenskih ali
  lokalnih omejitev.
  (2) V primeru večjih sprememb potrjene rezervacije (na primer: sprememba datumov,
  spremembe nastanitve) bodo uporabniki nemudoma obveščeni o predvideni spremembi.
  (3) V primeru iz prejšnjega odstavka te točke splošnih pogojev ima uporabnik na voljo
  naslednje možnosti:

 • uporabnik lahko prekliče svojo rezervacijo in fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. uporabniku vrne
  celoten vplačan znesek oziroma del vplačanega zneska v skladu s šestim poglavjem teh
  splošnih pogojev poslovanja;
 • uporabnik lahko potrdi in sprejme nastale spremembe;
 • uporabnik lahko, v kolikor je to mogoče, naredi popolnoma novo rezervacijo.
  (4) Uporabnik mora svojo odločitev iz prejšnjega odstavka te točke splošnih pogojev
  poslovanja sporočiti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. v roku treh (3) delovnih dni od dneva, ko je
  uporabnik bil s strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. obveščen o spremembi rezervacije.
  (5) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. vam v primeru spremembe, ki je posledica višje sile in na
  katero fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne more vplivati oziroma je preprečiti, vrne celotno
  vplačilo ali del vplačila, kot je določeno v devetem odstavku te točke teh splošnih pogojev
  poslovanja.
  (6) Primeri, na katere fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne more vplivati so zlasti nevarne
  vremenske razmere, pandemije, epidemični požar, industrijske akcije, vojna, nemiri in
  naravne nesreče. V teh primerih se obseg uporabnikovih pravic lahko zmanjša glede na
  priporočila STO.
  (7) V primeru, da plovilo, ki ga je uporabnik izbral ob svoji rezervaciji ni na voljo, bo
  fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. o tem obvestil uporabnika v najkrajšem možnem času.
  fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. si pridržuje pravico preklicati obstoječo rezervacijo uporabnika
  ali uporabniku ponuditi nadomestno plovilo.
  (8) V primeru, da je uporabniku ponujeno nadomestno plovilo, so lahko uporabniki deležni
  ali nadgradnje (nadomestno plovilo je dražje in boljše kot prvotno rezervirano plovilo) ali do
  nadomestnega plovila, ki ne predstavlja nadgradnje, vendar je enake kakovosti kot prvotno
  rezervirano plovilo.
  (9) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. uporabniku vrne vplačan znesek ali del vplačanega zneska
  zaradi primerov, določenih v šestem odstavku te točke splošnih pogojev poslovanja pod
  naslednjimi pogoji:
 • 100% več kot 84 dni od datuma dogodka,
 • 60% v obdobju od 83 dni do 1 dne od datuma dogodka,
 • 50% manj kot 1 dan od datuma dogodka.

(10) V primeru, da želi uporabnik spremeniti svojo rezervacijo (variacija), mora o tem
nemudoma obvestiti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. glavna kontaktna oseba uporabnika. V
primeru nastanka stroškov, ki so posledica spremembe rezervacije s strani uporabnika, ti
bremenijo uporabnika.
(11) V primeru, da sprememba na zahtevo uporabnika ni mogoča oziroma izvedljiva,
fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne prevzema nobene odgovornosti.
(12) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. si pridržuje pravico zaračunati vsako zahtevano in dejansko
opravljeno spremembo v višini 50,00 €.
(13) V primeru spremembe plovila ali datumov rezervacije s strani uporabnika je fitweek.eu –
Tim Zevnik s.p. upravičen zaračunati zneske, določene v tretjem odstavku devete točke
splošnih pogojev poslovanja.

 1. Odpoved s strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.
  (1) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. si pridržuje pravico kadarkoli prekliče rezervacijo
  uporabnika.
  (2) V primeru, da je bila odpoved rezervacije s strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. posledica
  okoliščin, ki niso opredeljene kot izjemni primer v petem in šestem odstavku prejšnje točke
  splošnih pogojev poslovanja, je uporabnik upravičen do vračila celotnega zneska vplačila ali
  drugega termina paketa, objavljenega na fitweek.eu.
  (3) V primeru odpovedati rezervacije zaradi izjemnih okoliščin, določenih v petem in šestem
  odstavku prejšnje točke splošnih pogojev poslovanja, je uporabnik upravičen do povračila
  celega zneska vplačila ali dela skladno z devetim odstavkom prejšnje točke splošnih pogojev
  poslovanja.
 2. Odpoved s strani uporabnika
  (1) Uporabnik mora o odpovedi obvestiti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. v najkrajšem možnem
  času. Ko ustrezno obvestilo o odpovedi šteje odpoved s pomočjo elektronske pošte ali s
  pomočjo telefonskega klica.
  (2) Uporabnik se strinja, da je vračilo vplačanega zneska in višina le-tega odvisna od
  pogojev, določenih v teh splošnih pogojih poslovanja.
  (3) V primeru odpovedi rezervacije plovila, kabine ali samostojne rezervacije s strani
  uporabnika si fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. pridržuje pravico do obračuna stroškov odpovedi
  po naslednjih pravilih:

 • 0% zneska rezervacije v primeru odpovedi manj kot 24 po opravljeni rezervaciji,
 • 40% zneska rezervacije v primeru odpovedi več kot 24 ur in manj kot 15 dni po opravljeni
  rezervaciji ali 60 dni pred datumom dogodka (odvisno kaj nastopi prej),
 • 50% zneska rezervacije v primeru odpovedi manj kot 59 dni in več kot 31 dni pred
  datumom dogodka,
 • 100% zneska rezervacije v primeru odpovedi manj kot 30 dni pred datumom dogodka.
  (4) Uporabnik je prav tako dolžan poravnati ostale stroške, ki so povezani z odpovedjo (na
  primer stroški drugih dobaviteljev ali drugi stroški, ki nastanejo fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.
  in na katere fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne more vplivati).

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka te točke splošnih pogojev poslovanja si fitweek.eu – Tim
Zevnik s.p. pridržuje pravico da zadrži vplačana denarna sredstva in iz njih poravna nastale
obveznosti iz prejšnjega odstavka te točke splošnih pogojev poslovanja.
(6) V primeru nepredvidenih okoliščin (višja sila), ki nastanejo v namembnem kraju ali
njegovi neposredni bližini in na katere fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. nima vpliva in jih ne
more preprečiti, lahko uporabniki kadarkoli odstopijo od svoje rezervacije. V tem primeru je
uporabnik upravičen do vračila 50% vplačanega zneska.
(7) Uporabnik mora obvestiti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. o njegovi odpovedi pisno v
najkrajšem možnem času. Rezervacija uporabnika ostaja v veljavi in ne bo preklicana vse do
trenutka, ko fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. prejme pisno obvestilo o odpovedi. V primeru, da
uporabnik poda svojo pisno odpoved s pomočjo elektronske pošte, fitweek.eu – Tim Zevnik
s.p. priporoča, da uporabnik s pomočjo telefonskega klica preveri ali je fitweek.eu – Tim
Zevnik s.p. odpoved rezervacije dobil po elektronski pošti. Informativni klic o stanju
odpovedi rezervacije lahko uporabniki opravijo vsak delovni dan po uradnem delovnem času
fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. vendar ne kasneje kot 60 minut po uradnem delovnem času med
9.00 in 16.00 uro.
(8) V primeru, da ima uporabnik sklenjeno zavarovalno polico za potovanje, ki vključuje
riziko odpovedi, mora uporabnik o tem obvestiti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. in fitweek.eu –
Tim Zevnik s.p. in uporabnik bosta skupaj poiskala ugodno rešitev.

 1. Dodajanje uporabnika (udeleženca na dogodku)
  (1) Dodajanje uporabnika (udeleženca na dogodku) je mogoča zgolj po predhodnem soglasju
  s strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.. Zahteva po dodajanja uporabnika mora biti podana
  najkasneje do datuma, do katerega je potrebno opraviti zadnje plačilo dogodka.
  (2) Dodajanje uporabnika lahko povzroči dodatne stroške. O teh stroških bo uporabnik
  obveščen s strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p..
  (3) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ni odgovoren zagotoviti možnost dodajanja uporabnika.
 2. Menjava uporabnika (udeleženca na dogodku)
  (1) V primeru, da katera koli oseba, ki je bila ob rezervaciji navedena kot uporabnik storitev
  fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. (član posadke), ne želi ali se ne more udeležiti rezerviranega
  dogodka, mora glavna kontaktna oseba o tem obvestiti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.
  najkasneje v roku 7 dni pred datumom dogodka.
  (2) Glavna kontaktna oseba lahko fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. sporoči podatke o
  nadomestnem uporabniku (udeležencu na dogodku). V primeru, da je mogoče zamenjati
  udeleženca dogodka, je fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. upravičen do poplačila administrativnih
  stroškov, povezanih z menjavo udeleženca na dogodku, v višini 50,00 €.
  (3) V primeru zamenjave udeleženca glavna kontaktna oseba jamči, da se je nadomestni
  udeleženec seznanil s splošnimi pogoji poslovanja fitweek.eu – Tim Zevnik s.p..
 3. Specifikacija plovila
  (1) Specifikacije plovila, meritve plovila, podatke o podjetjih, ki oddajajo plovila v najem ter
  ostale podatke, ki se nanašajo na lastnostni posameznega plovila, lahko uporabniki najdejo na
  spletni strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ali v prilagojeni ponudbi, ki je bila poslana

uporabniku s pomočjo elektronske pošte. fitweek.eu – Tim Zevnik .p. ne jamči za resničnost
in pravilnost navedenih podatkov na svoji spletni strani.
(2) Dotično plovilo bo uporabniku dodeljeno najkasneje 14 dni pred datumom dogodka. Ob
dodelitvi plovila bodo uporabniku posredovani tudi podrobnejši podatki o plovilu in marini, v
kateri se plovilo nahaja ter o varščinah, ki jih je potrebno poravnati na sami lokaciji plovila.
(3) Vse slike plovil, ki so objavljene na spletni strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. so
namenjene zgolj splošni predstavitvi in nujno ne izražajo dejanskega izgleda posameznega
plovila. Slike so simbolične.
(4) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne jamči, da bo dodeljeno plovilo popolnoma enako plovilu,
ki je objavljeno na sliki na spletni strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek, fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. uporabnike poziva, da
sporočijo neskladje med objavljeno sliko in dejansko prejetim plovilom. Sail Your Way –
Tim Zevnik s.p. jamči, da bo skušal napako, storjeno s strani podjetja, ki oddaja plovilo v
najem, odpraviti.

 1. Varščina/kavcija za plovilo
  (1) Ob prihodu v marino podjetje, ki oddaja plovilo v najem, lahko zahteva vplačilo varščine,
  namenjene dodatnemu čiščenju, morebitnim poškodbam plovila in podobno.
  (2) Znesek varščine, ki jo določi podjetje, ki oddaja plovilo v najem, krije morebitne stroške
  na celotnem plovilu. Plačilo varščine je običajno mogoče s plačilnimi ali kreditnimi
  karticami, vendar fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne jamči, da je omenjena možnost plačila na
  voljo na vseh lokacijah. fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. uporabniku priporoča, da se predhodno
  informira o načinu plačila varščine.
  (3) Pri najemu določenih plovil obstaja možnost, da uporabnik namesto plačila varščine, ki se
  ob pogoju, da na plovilu ni nastala škoda, ki bi se krila iz vplačane varščine, vrne uporabniku,
  plača nepovraten depozit oziroma nepovratna varščina. Nepovratna varščina je običajno nižja
  od povratne varščine. fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. izpostavlja, da se nepovratna varščina ne
  vrača tudi v primeru, da ni nastala na plovilu nobena škoda.
  (4) Pogodbeno razmerje, ki se nanaša tako na povratne kot na nepovratne varščine, je
  sklenjeno med uporabnikom in podjetjem, ki oddaja plovilo v najem. fitweek.eu – Tim
  Zevnik s.p. ne odgovarja za vračilo ali izgubo vplačane varščine.
 2. Check-out odjava
  (1) Glavna kontaktna oseba uporabnika ali posameznik, ki je dejansko plačal varščino za
  plovilo, mora biti prisoten ob odjavi oziroma vračilu plovila.
  (2) V primeru, da oseba iz prejšnjega odstavka te točke splošnih pogojev ni prisotna ob odjavi
  oziroma vračilu plovila, in nastanejo razlogi (na primer poškodba plovila), zaradi katerih
  varščina v celoti ne more biti izplačana, uporabnik in celotna posadka tvegajo izgubo dela
  varščine ali v določenih primerih, če je škoda večja, izgubo celotne varščine.
  (3) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne prevzema nobene odgovornosti, vezane na vračilo
  vplačane varščine
  (4) Predvidena odjava oziroma vračilo plovila poteka do določene ure s strani charter
  agencije, ki je navedena v posameznem paketu, na dan, ki je dogovorjen za odjavo oziroma

vračilo plovila. fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. zagotavlja, da uporabnik prispe do določene ure
s strani zjutraj v dotično marino. Ne glede na to, fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne odgovarja za
morebitne zamude poti oziroma potovanja po odjavi oziroma vračilu plovila.

 1. Program posamezne rezervacije
  (1) Izvedba posameznega programa, ki je zajet v posamezni rezervaciji in posledično pot, ki
  je bila prvotno načrtovana, se lahko zaradi vremenskih razmer spremeni. fitweek.eu – Tim
  Zevnik s.p. ne odgovarja za morebitne spremembe programa, ki so posledica višje sile in na
  katere fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne more vplivati ali jih preprečiti.
  (2) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. bo potrjen program (vključno s potjo) poslal uporabniku
  najkasneje 14 dni pred datumom odhoda uporabnika. Upoštevaje prejšnji odstavek te točke
  splošnih pogojev poslovanja, fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne odgovarja za te spremembe.
 2. Transport
  (1) Vsaka rezervacija oziroma dogodek ne vključuje prevoza uporabnika do lokacije odhoda
  in prevoza iz lokacije prihoda do uporabnikovega naslova. Za omenjene prevoze mora
  poskrbeti uporabnik.
  (2) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi bila posledica
  zamude po krivdi uporabnika.
 3. Potni listi in vizumi
  (1) Uporabnik je samostojno odgovoren, da ima veljavne potovalne in ostale dokumente.
  Uporabniki morajo prav tako samostojno poskrbeti za veljavne vizume ali ostale dokumente,
  ki so zahtevani v določeni državi, vključno z morebitnimi tranzitnimi državami.
  (2) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. uporabniku ne more pomagati pri pridobivanju listin iz
  prejšnjega odstavka tega poglavja splošnih pogojev poslovanja. fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.
  prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi bila posledica neustreznih listih.
 4. Potovalno zavarovanje
  (1) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne prodaja potovalnih zavarovanj. Uporabniki morajo
  samostojno poskrbeti za sklenitev ustreznega potovalnega zavarovanja. Uporabnikom je
  priporočeno skleniti potovalno zavarovanje, ki vključuje:

 • zavarovanje odpovedi,
 • izgubo in krajo osebne lastnine,
 • kritje pustolovskih / športno aktivnih dejavnosti.
  (2) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne odgovarja za morebitno škodo, ki je posledica
  neustreznega potovalnega zavarovanja uporabnika.
  (3) Morebitni zahtevki iz potovalnega zavarovanja uporabnika morajo biti naslovljeni na
  izdajatelja potovalnega zavarovanja in ne na fitweek.eu – Tim Zevnik s.p..

 1. Odgovornost uporabnika
  (1) V primeru, da uporabnik ravna na način, ki predstavlja zanj ali za druge osebe nevarnost,
  ali lahko s svojim ravnanjem povzroči škodo drugim osebam in lastnini ali s svojim
  ravnanjem krši lokalno zakonodajo ali je na kakršen koli način žaljiv ali grozeč ali s svojim

ravnanjem povzroča kršenje javnega reda in miru ali ne upošteva navodil oziroma ukazov
skiperja ali katerega koli predstavnika fitweek.eu – Tim Zevnik s.p., si fitweek.eu – Tim
Zevnik s.p. pridržuje pravico, da nemudoma prekliče rezervacijo brez povračila kakršnega
koli vplačanega zneska s strani uporabnika.
(2) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. si prav tako pridržuje pravico uporabniku, ki je ravnal na
način iz prejšnjega odstavka te točke splošnih pogojev poslovanja, preprečiti sodelovanje na
vseh prihodnjih dogodkih, organiziranih s strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p..
(3) Uporabniki lahko uporabljajo zunanje zvočne sisteme (zvočnike), vendar jih ne smejo
uporabljati v posamezni marini po 22:00 uri.
(4) Vsak dogodek, rezerviran preko fitweek.eu – Tim Zevnik s.p., lahko predstavlja določeno
tveganje za uporabnika. Z opravljeno rezervacijo se strinjate, da se dogodka udeležujete na
lastno odgovornost in da ste sami odgovorni za vsa svoja ravnanja.
(5) Uporabnik s sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja soglaša, da prevzema vso
odgovornost za škodo, ki jo povzroči uporabnik ali katera koli druga oseba, navedena na
rezervaciji.
(6) Od uporabnika se zahteva, da v primeru uživanja alkoholnih pijač, to opravljajo zmerno in
odgovorno.
(7) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. vodi ničelno toleranco do prepovedanih substanc. V primeru,
da se ugotovi, da je uporabnik ali katera koli druga oseba uživala prepovedane substance, ima
fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. pravico preklicati vašo rezervacijo ali vas na vaše stroške
izkrcati iz plovila ter o dogodku obvestiti pristojne organe pregona.
(8) Uporabnik se strinja, da je za plovilo, ki je predmet najema, odgovoren skiper, ki je
dodeljen dotičnemu plovilu. Skiper v imenu skrbi za plovilo odloča na podlagi varnosti,
splošnega soglasja posadke in lokalnega znanja in izkušenj, vezanih na vremenske razmere in
okoliščine. fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne odgovarja za morebitne spremembe, ki so odvisne
od presoje skiperja.
(9) Uporabnik se mora v celoti držati navodil in pravil, ki veljajo na posameznem plovilu. V
primeru, da pride do poškodbe (telesne ali materialne) na strani uporabnika zaradi
neupoštevanja navodil in pravil plovila, za nastalo škodo v celoti odgovarja uporabnik.
Uporabnik vseh aktivnostih sodeluje na lastno odgovornost in je v vseh pomenih odgovoren
za svoja dejanja in varnost.
(10) Uporabnik v celoti odgovarja za svoje osebno premoženje in lastnino. fitweek.eu – Tim
Zevnik s.p. ni odgovoren za morebitno izgubo ali krajo osebnega premoženja in lastnine
uporabnika.
(11) Uporabnik v celoti odgovarja za morebitno nastalo škodo na plovilu (na primer
poškodovana vrata, polomljena okna, počena tla itd.), ki je posledica uporabnikovega
napačnega ravnanja ali malomarnosti. Nastalo škodo Tim Zevnik s.p. zaračuna po dogodku
oz. uporabniku ne vrne vplačane kavcije, ki jo je vplačal pred izplutjem.
(12) V primeru izgube ali kraje lastnine, mora uporabnik o tem obvestiti fitweek.eu – Tim
Zevnik s.p. nemudoma. Tim Zevnik s.p. bo v večini primerov skušal pomagati pri iskanju
premoženja ali lastnine. V primeru, da se lastnina uporabnika po dodatnih poizvedovanjih
najde, je uporabnik dolžan fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. plačati administrativne stroške za
iskanje lastnine v višini 50,00 €.

 1. Odgovornost Sail Your Way – Tim Zevnik s.p.
  (1) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. sprejema odgovornost za zagotavljanje, da ponujene in
  izvedene storitve ustrezajo standardu, ki ga razumno pričakujejo osebe, usposobljene za
  ponujanje in izvajanje takšnih storitev. Pri izvajanju pogodbenih obveznosti do uporabnika
  uporabljamo razumno skrb in spretnost v skladu z zakoni in predpisi države, v kateri poteka
  dogodek.
  (2) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. upošteva lokalne in nacionalne predpise in zakone države, v
  kateri deluje. Uporabnik se strinja, da se lahko čezmorski varnostni standardi ali standardi
  katere koli komponente uporabnikove rezervacije za počitnice razlikujejo od tistih v državi
  uporabnika in v nekaterih primerih morda ne ustrezajo standardom, ki jih je uporabnik
  navajen v domačem okolju (na primer klimatizacija, hlajenje, Wi-Fi in stranišča).
  (3) V primeru, da uporabnik zaradi zdravstvenih razlogov potrebuje dodatne storitve, kot so
  na primer storitve hlajenja ali klimatizacije, mora o tem obvestiti fitweek.eu – Tim Zevnik
  s.p., ki se bo potrudil zagotoviti dodatne storitve. V primeru, da Tim Zevnik s.p. dodatnih
  storitev ne more zagotoviti, bo o tem obvestil uporabnika. Tim Zevnik s.p. ni odgovoren za
  nezmožnost izpolnitve.
  (4) Obveznosti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. in obveznosti njegovih dobaviteljev do razumne
  oskrbe uporabnikov so izpolnjene v skladu z lokalno zakonodajo ali lokalnimi običaji.
  (5) Uporabnik mora nemudoma obvestiti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. o vsakem
  neizpolnjevanju ali nepravilnem opravljanju vseh storitev, ki so predmet delovanja fitweek.eu

 • Tim Zevnik s.p. in so kot take vključene v posamezen dogodek. V primeru, da določene
  storitve niso izvedene na način, ki ga garantira fitweek.eu – Tim Zevnik s.p., je uporabnik v
  določenih primerih lahko upravičen do znižanja cene ali drugačnega nadomestila za nastalo
  situacijo.
  (6) Ne glede na prejšnji odstavek, fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne prevzema odgovornosti za
  neizpolnjevanje ali nepravilno opravljanje vseh storitev, ki so predmet delovanja Tim Zevnik
  s.p. in so kot take vključene v posamezen dogodek, če je neizpolnjevanje ali nepravilno
  opravljanje storitev posledica:
 • ravnanja uporabnika ali katerega koli njegovega udeleženca,
 • dejanja ali opustitve tretje osebe, ki niso povezane z zagotavljanjem potovalnih storitev v
  paketu in so nepredvidljive in neizogibne,
 • neizogibnih in izrednih okoliščin.
  (7) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. prav tako ne odgovarja za morebitne poškodbe (telesne,
  psihične ali materialne), ki jih je povzročil uporabnik z neupoštevanjem navodil in pravil
  posameznega plovila.
  (8) Odgovornost fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. je v vseh primerih, razen za primer smrti ali
  telesne poškodbe, omejena na trikratno ceno rezervirane izkušnje.
  (9) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne odgovarja za nadomestilo v primeru izgubljenih letov ali
  povračilo stroškov leta.
  (10) Kadar kateri koli zahtevek ali del zahtevka (vključno s tistimi, ki vključujejo smrt ali
  telesne poškodbe) zadevajo ali temeljijo na kakršnih koli potovalnih aranžmajih ali izkušnjah

ali tečajih jadranja, je najvišji znesek odškodnine s strani Tim Zevnik s.p. omejen v skladu z
vsemi ustreznimi mednarodnimi konvencijami ali predpisi.
(11) Uporabnik je dolžan pomagati fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. pri izterjavi od katere koli
tretje osebe vsote, ki bi lahko nadomestila vse vsote, ki vam jih plača fitweek.eu – Tim
Zevnik s.p.. Zlasti je uporabnik dolžan dodeliti vse pravice, ki jih ima do katere koli druge
osebe, katere dejanja ali opustitve so povzročile ali prispevale k odgovornosti fitweek.eu –
Tim Zevnik s.p. do uporabnika.

 1. Fotografiranje
  (1) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. lahko tekom izvedbe posameznega dogodka, dogodek
  fotografira in posname z videokamero.
  (2) Z rezervacijo preko fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. se uporabnik strinja, da lahko fitweek.eu

 • Tim Zevnik s.p. posnete fotografije in video posnetke uporablja tudi za komercialne
  namene. Ob tem lahko fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. slike in video vsebine po potrebi obreže,
  spremeni, kombinira, združuje ali kako drugače uredi. V primeru slik in video posnetkov iz
  prejšnjega stavka fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. prevzame lastništvo nad temi slikami in video
  posnetki.
  (3) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. si pridržuje pravico, da tretji osebi dodeli, podeli, prenese ali
  kako drugače podeli pravice in lastništvo, kot je opisano v prejšnjem odstavku. To se razširi,
  vendar ni omejeno na zaposlene, neodvisne izvajalce, partnerje, sponzorje in druge subjekte
  ali osebe ki jih je pooblastil fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. za zajem vsebine za kakršen koli
  pooblaščen namen, bodisi za komercialno ali osebno uporabo.
  (4) V primeru, da uporabnik ne želi biti prikazan na fotografijah ali video posnetkih, mora o
  tem vsaj 5 dni pred dogodkom obvestiti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.. Obvestilo mora
  vključevati podatke osebe, ki ne želi biti prikazana na fotografijah ali videoposnetkih, in
  številko rezervacije, ki je bila opravljena.
  (5) Uporabniki se strinjajo, da bodo vse fotografije in video posnetki uporabljeni zgolj za
  lastne osebne namene in ne za komercialne namene. V nasprotnem primeru lahko fitweek.eu
 • Tim Zevnik s.p. zahteva odstranitev takšnih fotografij in video posnetkov.

 1. Izleti in druge aktivnosti
  (1) Uporabniki se lahko odločijo tudi za ločene izlete in druge aktivnosti. Ločeni izleti in
  druge aktivnosti niso del paketa, ki ste ga sklenili s fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.. Vsi izleti in
  druge dejavnosti so predmet pogodbenega razmerja med uporabnikom in ponudnikom izletov
  in drugih dejavnosti.
  (2) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ni odgovoren za zagotavljanje izletov in drugih dejavnosti
  kakor tudi ni odgovoren za izvajanje izletov in drugih dejavnosti. Uporabniki za ločene izlete
  in dejavnosti sklenejo pogodbeno razmerje z dejanskim organizatorjem izletov in drugih
  dejavnosti. Izleti in druge dejavnosti so v celoti ločeni od storitev, ki jih zagotavlja fitweek.eu

 • Tim Zevnik s.p..

 1. Dodatna pomoč
  (1) V primeru kakršnih koli težav, tekom koriščenja storitev fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.,
  uporabnikom zagotavljamo ustrezno pomoč, ki se nanaša zlasti na informacije o zdravstvenih
  storitvah, lokalnih organih, konzularni pomoči itd.

(2) Za dodatno pomoč uporabniki lahko pokličejo na telefonsko številko 00386 (0) 31 205
789 ali nam pošljejo sporočilo na e-naslov info@sailyourway.net. V kolikor so nastale
težave posledica samostojnih odločitev uporabnika in so težave nastale zaradi uporabnikove
krivde, fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. za nastale težave ne prevzema nobene odgovornosti in
jih je uporabnik dolžan rešiti sam.

 1. Preprodaja
  (1) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. brez pisnega soglasje ne dovoljuje preprodaje svojih
  izdelkov in storitev.
 2. Invalidi in naročniki s posebnimi zahtevami oziroma potrebami
  (1) V primeru posebnih zahtev oziroma potreb, mora uporabnik o tem predhodno obvestiti
  fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.. V primeru, da uporabnik teh podrobnosti ne sporoči fitweek.eu

 • Tim Zevnik s.p., fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. za morebitne poškodbe ali druge okoliščine,
  ki bi vplivale na izvedbo naročenih storitev, ne more odgovarjati in posledično ni dolžan
  povrniti kakršnih koli morebitnih stroškov.
  (2) V primeru, da ima uporabnik določene zdravstvene težave ali težave z mobilnostjo ali
  invalidnost in bi te težave lahko vplivale na potek dogodka, lahko fitweek.eu – Tim Zevnik
  s.p. od uporabnika zahteva predložitev zdravniškega spričevala ali druge dokumentacije.

 1. Pritožbe
  (1) V primeru, da uporabnik ni zadovoljen z izvedbo katerega koli elementa rezervacije,
  opravljene na spletni strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p., lahko svojo pritožbo naslovi
  neposredno na fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.. Pritožba mora biti podana v roku 5 dni od
  nastanka razlogov, na podlagi katerih je podana pritožba.
  (2) Uporabnik lahko poda svojo pritožbo v pisni ali ustni obliki. Kot pisna oblika se šteje
  pritožba, ki je bila poslana s pomočjo elektronske pošte na elektronski naslov fitweek.eu –
  Tim Zevnik s.p.. Kot ustna pritožba šteje pritožba podana v živo ali preko telefonskega klica.
  (3 fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. bo skušal morebitne pritožbe in medsebojne spore rešiti
  izvensodno in razumno. V primeru, da takšna rešitev ni mogoča, je za reševanje spora
  pristojno sodišče v Ljubljani.
  (4) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. ne priznava nobenega drugega izvajalca izvensodnega
  reševanja potrošniških sporov kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniškega spora v
  skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  (5) Morebitne spore lahko uporabnik in fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. rešujeta tudi s pomočjo
  SRPS (Evropska platforma za spletno reševanje potrošniških sporov) –
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL
  (6) V primeru, da uporabnik ni zadovoljen z obravnavo njegove pritožbe, mora o tem
  obvestiti fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. najkasneje v roku 28 dni od prejema odgovora na
  pritožbo s strani Sail Your Way – Tim Zevnik s.p..
 2. Sprememba Splošnih pogojev poslovanja
  (1) fitweek.eu – Tim Zevnik s.p. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoje Splošne
  pogoje poslovanja.

(2) Spremembe splošnih pogojev poslovanja pričnejo veljati z dnem objave splošnih pogojev
poslovanja na spletni strani fitweek.eu – Tim Zevnik s.p.
(3) Če sodišče ali organ pristojne jurisdikcije ugotovi, da je katera koli določba ali del
določbe teh pogojev rezervacije nezakonita, drugače neveljavna ali neizvršljiva, bo ta
določba ali delna določba izbrisana iz teh pogojev rezervacije in preostali pogoji rezervacije
bodo veljali, kot da sporna določba ali delna določba nikoli ne bi bila dogovorjena.